Kemilåda 40

Gör 40 roliga, spännande och ofarliga kemiexperiment . Utrustning i plast för nybörjarkemisten. All information är på svenska. Från 8 år i vuxens sällskap.

Första steget in i kemins magiska värld. Upptäck och lär dig grunderna i kemi genom att experimentera med vanliga hushållsprodukter. Med Kemilåda 40 experiment får du instruktioner och utrustning för att kunna genomföra 40 spännande och lärorika experiment.

Exempel på experiment:
- Undersök hur mycket syre det finns i luften.
- Tillverka färgkritor.
- Ta reda på vad syror och baser är.
- Identifiera syror och baser i hushållet med hjälp av pH-stickor.
- Tillverka din egen pH-indikator.
- Skriv ett hemligt meddelande.
- Undersök hur färgerna i tusch kan separeras på ett filtrerpapper.


Instruktionsbok: 32 sidor med laborationsbeskrivningar på svenska.

Robust utrustning i plast för att vara säker och hållbar.

Innehåller: 2 provrör, provrörsställ i plast, bägare, pipett, tratt, pincett, pH-remsor, pH-skala, filtrerpapper, skyddsglasögon, gummiband, sugrör,modellera, bikarbonat, poster, instruktionsbok på svenska

Förutom delarna i kemilådan behöver man komplettera med ämnen och utrustning som oftast finns i hushållet.


Kemilådan ska alltid användas under vuxens övervakande. Det är viktigt att den vuxne läser igenom säkerhetsregler och instruktioner innan laborationen påbörjas.

Från 8 år.
Varning: Ej för barn under 3 år. Kvävningsrisk på grund av små delar.